Suomen sotakorvaukset (toim. Hannu Rautkallio)

Kokoelma seminaariesitelmiä sotakorvauksista. Kiinnostava lukea miten Neuvostoliitto hyötyi huomattavasti sodanjälkeisessä jälleenrakennuksessa saamistaan sotakorvauksista. Siten Suomen sotakorvausten jatkuminen oli tärkeää ja yhteiskunnallista vakautta ei haluttu keikuttaa liikaa Neuvostoliiton taholta. Samalla tavoitteena oli Suomen sitominen etupiiriin talouden keinoin. Toisaalta esitelmissä tarkastellaan väitettä sotakorvausten roolista sodanjälkeisessä talouskasvussa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s